Jodiumtabletten: gratis verkrijgbaar in de apotheek!

23/03/2018 - 11:56

Op 6 maart 2018 startte de federale overheid een nieuwe informatiecampagne rond nucleaire risico's. Doel van deze campagne? Aan de bevolking uitleggen wat het nucleaire risico precies inhoudt, de genomen verschillende maatregelen toelichten, welke maatregelen elke burger kan nemen en opnieuw stabiele jodiumtabletten uitdelen aan de meest kwetsbare groepen. Die pillen moeten de schildklier beschermen tegen radioactief jodium dat vrijkomt bij een kernramp.

Wat is de rol van jodiumtabletten bij een kernongeval?

Het slikken van jodiumtabletten na een ongeval bij een kerncentrale waarbij veel radioactieve stoffen vrijkomen, is een eenvoudig hulpmiddel tegen een van de risico’s na zo’n ongeluk.
Bij een ongeval met een kerncentrale kunnen radioactieve stoffen in de atmosfeer worden geblazen. Een daarvan is radioactief jodium, een element dat vrijkomt bij de splijting van uranium.
Als mensen in contact komen met het radioactieve jodium, wordt de stof in de schildklier opgeslagen. Daar kan de straling het weefsel beschadigen en mensen ziek maken.
Door uw schildklier te verzadigen met het niet-radioactief jodium in de tabletten, verhindert u namelijk dat deze radioactief jodium opneemt.
De slachtoffers van de kernramp moeten het slikken van de tabletten een paar weken volhouden. De zogeheten halveringstijd (de tijd waarin de helft van de radioactieve stof is verdwenen) van radioactief jodium is een dag of acht . Na enige weken is de stof praktisch verdwenen.

Wie heeft er voornamelijk baat bij inname van jodiumtabletten?

Kinderen jonger dan 18 jaar lopen bij een nucleaire noodsituatie het grootste risico.
Deze hoge gevoeligheid bestaat ook al voor de ongeboren baby. Daarom is het ook sterk aangewezen voor zwangere vrouwen en ook bij vrouwen die borstvoeding geven.
Jonge volwassenen tussen 18 en 40 jaar zijn minder gevoelig en lopen een beperkter risico.
Bij personen ouder dan 40 jaar is het risico op schildklierkanker ten gevolge van opname van radioactief jodium zeer laag. Bovendien is het risico op ontregeling van de schildklierwerking door inname van jodiumtabletten hoger. Informeer je zeker bij je huisarts of specialist vooraleer een noodsituatie zich voordoet.
De apothekers zullen de tabletten echter ook geven aan mensen die niet tot de doelgroepen behoren, maar om de tabletten vragen. Ze zullen overigens ook niet controleren of iemand tot een risicogroep behoort.

Op de verpakking en in de bijsluiter staan verschillende tekeningen met de hoeveelheid jodium die per leeftijdslaag moet worden ingenomen. Er gelden verschillende dosissen voor volwassenen, kinderen, baby’s, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.
Zelfs bij een zwaar nucleair ongeval is de kans groot dat u slechts één keer de aanbevolen dosis moet innemen. Jodiumtabletten hebben een beschermend effect met een duurtijd van minimaal 24 uur. Natuurlijk dient u dan wel binnen te blijven, met gesloten ramen en deuren, en mag u zich niet nodeloos blootstellen aan radioactieve stofdeeltjes.

Bemerk dat de jodiumtabletten enkel na aanbeveling door de overheid mogen ingenomen worden en nooit op eigen initiatief!

Waar kan je jodiumtabletten afhalen?

Iedereen kan jodiumtabletten afhalen bij haar/zijn apotheker. De aflevering zal geregistreerd worden (per verpakking van 10 tabletten voor max. 4 personen) op naam van de persoon die ze komt afhalen met behulp van de identiteitskaart.
U krijgt tevens een folder mee met nuttige informatie over het nucleair risico, de dosering, tips wat je zelf kan doen, ...

Meer info: http://www.nucleairrisico.be